ICB - The Information Centre of Bojnice


The International festival of ghosts and spirits 1993 - 2002

Medzinárodný festival duchov a strašidiel        1993 - 2002
Pripravujú sa fotografie z 10. MFDS - 2003 / Photos from 10.th MFDS - 2003 are in preparation
 

Photographs / Fotografia (c) 1993 - 2003 Michal Hince

If you have some interesting photos and  you want to share it with us, please send it to icb@host.sk

Ak máte nejaké zaujímavé fotografie a chcete sa o ne s nami podeliť, prosím pošlite ich na icb@host.sk

Copyright © 2002 - 2003 IDIS Michal Hince, všetky práva vyhradené.
Uvítam Vaše otázky alebo  pripomienky k obsahu stránok, kontaktujte webmastera.