ICB - Informačné centrum Bojnice


RYTIERSKE DNI
"RYTIERI SLÁVY SLOVÁKOV"

13. - 15. september 2003

Námet: Drahoslav Machala
Scenár: Kvetoslava Boráková a Marcel Hanáček

Čas - maliar z rozprávok i skutočného sveta. Mení našu tvár i dušu, posúva všetko dopredu. Nedá si rozkázať, nedá sa meniť. Je to všeumelec, voľný a tvorivý. A čo dokáže, ak náhoda zasiahne do pôsobenia jeho siločiar ? Unavený stroj času omladí svet nie o 20, 50, ale hneď o 700 rokov a to v siedmich rozhodujúcich rytierskych úlohách.


Veru tak, stalo sa na Bojnickom zámku, že sa do jeho súčasných expozícií vrátil bývalý majiteľ Matúš Čák Trenčiansky. Ohúrený zmenami blúdi komnatami a hľadá sám seba. Na pomoc si vzal manželku, dcéru Katarínu a jedného z najznámejších slovenských rytierov magistra rytiera Donča, pána Zvolenského hradu.
Ako ich nečakané putovanie pokračovalo, čo prinieslo - lásku, nenávisť, prekvapenia - to sa dozviete na prvom stretnutí so slovenskými rytiermi.


Nie vždy boli korektní a čestní. Brali, čo im prišlo do cesty, a vôbec ich to nemrzelo. Do histórie sa zapísali ako rytieri meča, brániaci svoj majetok, ale aj česť Slovákov.
Po svetových historických postavách z rodu rytierov sú na Bojnickom zámku ako Slováci prví a prví právom. Nepriniesli len súboje, spoločenské zvyky a popravy, ale aj veľkú lásku, prekonávajúcu prekážky.
Matúšovo kráľovstvo je v živote Slovenska stále živé. Hodiny času sa posunuli späť a ono trvá dodnes. V Bojniciach určite.